Årstads mycket tillfälliga konsthall

Årstads mycket tillfälliga konsthall är en konstnärs- och projektdriven, icke vinstdrivande, fristående verksamhet.

Vår ambition är att visa samtida lokal, nationell och internationell konst/kultur av hög klass i utrymmet mellan storstäderna.
Perifera platser, som landsbygden utanför Falkenberg, kan bidra till en långsam tillväxt av kulturella initiativ, flytta kulturen bort från det eventfixerade och närmre människornas dagliga liv.

Årstads konsthall startade sommaren 2018 i den 100 år gamla mejeribyggnaden i byn Årstad utanför Falkenberg.

Se mer på Årstads konsthall webb