Kopior

Under denna rubrik placerar jag porträtt från samtiden. Porträtt av personer som speglar samtidens moral, uppfattningar och inställningar

 

Originalen hämtas från olika media; tidningar, magasin, böcker, bloggar, internet, film, TV…
Utifrån dessa “original” gör jag kopior, egna tolkningar, som tillsammans skall ge en bild av vår samtids attityder, moral och världsuppfattningar