Stora bilder är mer meningsfullt. Det känns fysiskt i kroppen. Man blir varm av rörelser, får muskelvärk av att klättra upp och ned på stegar, tuschen skvätter långt i rummet… Bildens storlek påverkar rumsupplevelsen och ger ett perspektiv på den egna kroppens storlek. Motiven får en annan betydelse. De är inte avbild längre. Symbolvärdet ökar….

Continue reading →

Sammanhang? Det är något man skapar efteråt. Eller under tiden. New perspektives on drawing. Bläddrade igenom Phaiodons bok från 2005. Inte imponerad. Åter en Curator med vidsyn…. Konstnärlig asberger. Funderar på att göra ett porträtt av en makrill. Oversized. Övernaturlig storlek.

Continue reading →

Växlande molnighet. Lång morgonpromenad. Ladan som arbetslokal och kontext att relatera till. Den gamla slitna och ur funktion tagna huset som byggdes för att uppfylla en överlevnad för djur och människor. Det går inte att göra bilder som är slumpmässiga, nerskitade, kaotiska, dubbelbottnade med många tolkningsingångar här. Bara rena, klart lysande, tydligt nya bilder. Miljön…

Continue reading →
Urbane Art Studio