På gång. Porträtt tecknade med kolbitar, stora, på papper preparerade med “scrafitti”. 110 x 110 cm. Överarbeta eller underarbeta? Det är frågan. H Engdahl kallar romantisk ironi för en världsåskådning. Ironin är hos romantikern en skapande princip där det verkliga alltid är underlägset idealet. Efter att ha vuxit upp i en postmodern tid där berättandet…

Continue reading →

Bakgrundslaveringen hjälper till att fylla i det som inte är tecknat. Gjord innan motivet bestämts, alltså har inget samband med ansiktet förrän de båda betraktas samtidigt. Peter, 110 x 110 cm, Arches 300g, kol och lavering.             

Continue reading →

Ansikte, huvud av äldre man. Befriat från sociala klädmarkörer och rum. Första i en serie? Albert, 110x 110 cm, Arches 300g, kol och lavering.             

Continue reading →
Urbane Art Studio