På gång. Porträtt tecknade med kolbitar, stora, på papper preparerade med “scrafitti”. 110 x 110 cm. Överarbeta eller underarbeta? Det är frågan. H Engdahl kallar romantisk ironi för en världsåskådning. Ironin är hos romantikern en skapande princip där det verkliga alltid är underlägset idealet. Efter att ha vuxit upp i en postmodern tid där berättandet…

Continue reading →
Urbane Art Studio