Stora bilder

Stora bilder är mer meningsfullt.

Det känns fysiskt i kroppen. Man blir varm av rörelser, får muskelvärk av att klättra upp och ned på stegar, tuschen skvätter långt i rummet…

Bildens storlek påverkar rumsupplevelsen och ger ett perspektiv på den egna kroppens storlek. Motiven får en annan betydelse. De är inte avbild längre. Symbolvärdet ökar. De blir mer en ikon, ett tecken, än en verklighetsavbild. Även då naturalismen/realismen lägger ut sina förföriska fällor.

Och de blir svåra att missa. Och imponerande!

 

Dessutom är det kul att göra dom.

 

 

 

 

 

Urbane Art Studio