Att teckna på gamla bilder. Fortsätta på bilder som en gång var klara. Det är svårt att inte “fylla i”, svårt att hitta vidare i bilden. Men jag har ju 50 st av varje så till slut så…   Första versionen av den japanska varianten. The Japanese Way 33:50, vers 1 Original  

Continue reading →

1991 gjorde jag en serie på 5 st serigrafier: flowers in an Italian Way, …an American Way etc. Upplaga: 50 ex. Format 70 x 100 cm. Tumba grafikpapper 250g. Nu tecknar jag vidare direkt på trycken med tusch, pastell och kol. Att starta med en given bild och utveckla den åt flera håll, i olika…

Continue reading →
Urbane Art Studio