The Italian way

1991 gjorde jag en serie på 5 st serigrafier: flowers in an Italian Way, …an American Way etc. Upplaga: 50 ex. Format 70 x 100 cm. Tumba grafikpapper 250g.

Nu tecknar jag vidare direkt på trycken med tusch, pastell och kol. Att starta med en given bild och utveckla den åt flera håll, i olika versioner, är som att arbeta digitalt i Photoshop eller Painter. Men med direktheten hos de analoga verktygen. Jag kan ta upp ett nytt tryck och börja om, undersöka alla de möjliga bilderna som finns i originaltrycket. Men inte “ångra”, inte radera.

Här är de första försöken…

Italian_2013-04-12

Italian2.15_2013-04-12

Italian2.16_2013-04-12

Urbane Art Studio