Stora bilder är mer meningsfullt. Det känns fysiskt i kroppen. Man blir varm av rörelser, får muskelvärk av att klättra upp och ned på stegar, tuschen skvätter långt i rummet… Bildens storlek påverkar rumsupplevelsen och ger ett perspektiv på den egna kroppens storlek. Motiven får en annan betydelse. De är inte avbild längre. Symbolvärdet ökar….

Continue reading →
Urbane Art Studio