Anställ konstnärerna, kulturministern!

Ge alla bild- och formkonstnärer en grundlön. Anställ konstnärerna!

Förslag och tankar till kulturministerns nationella handlingsplan för bild- och formkonsten.

Under min utbildningstid på det politiska 70-talet argumenterades det kraftigt för en förbättring av konstnärernas livssituation. Idag hör jag samma argumentation utan att något har förändrats.
Är det så svårt att politiskt driva igenom att konstnärer skall ha betalt?

Konst och kultur är grundläggande faktorer för samhällsutvecklingen. Små kommuner med ett magert kulturutbud, kan inte locka till sig varken företag, fastboende eller turister.
Konst och kultur görs av konstnärer. Konstnär är ett yrke.
Och konstnärer behöver en inkomst för att kunna göra konst.

Få svenska professionellt yrkesverksamma bild- och formkonstnärer kan idag försörja sig på att sälja sin konst. Delar av det som skapas inom samtidskonsten är inte ens avsett att säljas. Utställningar och andra offentliga framträdanden ger inte ersättning i relation till nedlagt arbete.

De ekonomiska bidrag som den offentliga sektorn ger till kulturlivet lämnas till institutioner, sammanslutningar och andra kollektiva grupperingar med krav på positiva resultat. Pedagogiska, besöksantal och ekonomiska resultat.
Det skapar publikfriande och publikdragande populärkulturella evenemang  och  ”Gör-din-egen-konst”-verksamhet.

Skapandet och offentligheten

Konst görs för konstens egen skull. Den har ett egenvärde och skall inte skapas som pedagogiskt, ekonomiskt eller annat verktyg. Skapandet sker i en egen värld och användandet, visning, försäljningen i en annan.

Anställda på offentliga institutioner, museer, kommunala kulturförvaltningar m. fl. får avtalsstyrda höjningar av sina löner. När så besparingar i budgeten påbjuds sänks inte lönerna utan omkostnaderna för utställningsverksamheten ses över. I slutänden betyder det att utställningsarrangörerna styrs av lättillgänglighet och kommersiellt gångbara val. Resultatet blir att samtida aktiva konstnärers möjligheter till visning minskar och konstnären får mindre betalt för sitt arbete.

Alla inom kultursfären gör ett fantastiskt jobb med sina förutsättningar!
Möjligheterna för att konsten kan visas och upplevas måste bevaras och utvecklas mot högre kvalitet. De som producerar innehållet och betydelsen, konstnärer, måste därför också kunna leva på sitt yrke.

 

Konstnär och Konst

En definition av Konstnär och Konst är en person vars verksamhet är obunden och öppen och som behöver tid.

Tid att uppleva, tänka, lyssna och reflektera.
Tid att pröva, misslyckas och gå vilse.
Tid att betrakta, lekfullt och allvarsamt.
Tid som inte kan redovisas i rapportsystem.
Tid som inte kan redovisas som arbetstid.
Tid som är en förutsättning för konstnärligt arbete.

Som i andra branscher kallas FoU.

Det måste finnas möjligheter för den enskilde konstnären att försörja sig. Att skapa. Att använda tiden för sitt yrke istället för till ”brödjobb”.

 

Ge alla bild- och formkonstnärer en grundlön. Anställ konstnärerna!

Konstnärer inom området bild och form har lägst nettoinkomst bland alla konstnärliga yrkeskategorier. Med en medianinkomst (2005) på 120 000 kr där de med lägst inkomst  tjänar 2 000 kr/mån.

Ett enkelt räkneexempel:

Uppskattningsvis finns det ca 5 000 bild- och formkonstnärer i Sverige. Ge konstnärerna en grundlön motsvarande undersköterskans, 23 000 kr/mån vilket ger 276 000 kr/år. Det motsvarar 1 380 000 000 kr varav minst hälften, 690 000 000 kr, återgår till samhället i form av skatt, moms och avgifter för offentliga tjänster mm. Därtill minskar kostnaderna för sociala bidrag, sjukvård, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsstöd samt minskar benägenheten till svartjobb, byte av tjänster och kvittolös försäljning.

 

Så, mina förslag till kulturministerns nationella handlingsplan för bild- och formkonsten är:

Statlig grundlön till alla yrkesarbetande bild- och formkonstnärer.
Statliga stipendier skall vara pensionsgrundande .
MU-avtalet utökas och Visningsersättningen höjs.

Tänk över det. Prova.
Det kan få oanade effekter!

Leif Haglund/Konstnär

Urbane Art Studio