Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg 10/05 2019 - 05/08 2019 The exhibition displays the best contributions from the 7th edition of the museum´s portrait competition. Artists from the Nordic countries and Russia, Ukraine, Belarus, Kazakhstan and Azerbaijan have sent their works. In the exhibition you will experience a variety of expressions of how the artists... Continue reading →
Ge alla bild- och formkonstnärer en grundlön. Anställ konstnärerna! Förslag och tankar till kulturministerns nationella handlingsplan för bild- och formkonsten. Under min utbildningstid på det politiska 70-talet argumenterades det kraftigt för en förbättring av konstnärernas livssituation. Idag hör jag samma argumentation utan att något har förändrats. Är det så svårt att politiskt driva igenom att konstnärer... Continue reading →

På gång. Porträtt tecknade med kolbitar, stora, på papper preparerade med “scrafitti”. 110 x 110 cm. Överarbeta eller underarbeta? Det är frågan. H Engdahl kallar romantisk ironi för en världsåskådning. Ironin är hos romantikern en skapande princip där det verkliga alltid är underlägset idealet. Efter att ha vuxit upp i en postmodern tid där berättandet…

Continue reading →
Urbane Art Studio