Porträtt: Realism & Naturalism och Digitala bilder

I min pågående konflikt med realismen (eller är det en romantisk naturalism) har jag nu begärt vapenstillestånd. Oberoende av hur jag beter mig, vilka material, analoga eller digitalt luktlösa, så blir resultatet det sammaJag2016-03-31

Då detta tydligen är något som ligger djupt förankrat i min arbetsmetod är nu min plan att istället undersöka vad som händer, vad som styr mina beslut och intuitiva val.

Det digitala verktyget med dess valhänta penna. Det ger en frihet att klottra.

 

 

Skiss 1

Skiss 4

Skiss 3

R22016-03-31

 

 

 

 

 

 

Urbane Art Studio