Vinter. Halland

Vind och ljus. Snön vill inte fastna. I skogslandskap blir det tyst, mjukt och nedbäddat. Vid kusten visar landskapet skelettet.

   
   

Urbane Art Studio